Mes: Maio 2020

|

e logo, ti…

e logo, ti…, de quen vés sendo? O Ateneo Atlántico busca os mellores libros da Literatura Galega(segundo os lectores e lectoras) Vídeo promocional da campaña Para conmemorar dun xeito especial este atípico Día das Letras de 2020, o Ateneo de Vigo embárcase nunha actividade sen precedentes. Pretendemos chegar ao maior número posíbel de lectoras para…

|

Xoguemos aos microrrelatos

AteneoNaCasa Xoguemos aos Microrrelatos Dentro dos Xogos semanais, o Literateneo proponos un segundo xogo: escribamos un microrrelato. Bases: Poderán participar todas as persoas que o desexen. Cada participante poderá enviar tantos microrrelatos como queira. O microrrelatos terán unha extensión máxima de 200 palabras. Poderán estar escritos en galego ou en castelán. Cada microrrelato deberá vir…