O Ateneo Atlántico de Vigo, xunto coa Fundación Xoán Piñeiro e co patrocinio do grupo S. A. Eduardo Vieira e Bodegas Terras Gauda, convocan a terceira edición do Certame Literario Exeria de relato curto. O prazo para a recepción de orixinais (inéditos e non premiados) irá dende o 1 de marzo ata o 10 de maio de 2023. As bases completas están publicadas en ateneoaltantico.gal

Cerame Exeria 2023
Bases completas da convoctoria da 3ª edición do certame Exeria

 1. O premio Exeria está convocado polo Ateneo Atlántico de Vigo e a Fundación Xoán Piñeiro co patrocinio do grupo S. A. Eduardo Vieira e Bodegas Terras Gauda.
 2. Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen con un relato orixinal, inédito e non premiado.
 3. O relato terá unha extensión máxima de 5.000 caracteres incluídos os espazos e o título.
  Estará encabezado polo título, sen asinar e mecanografado cunha letra de 12 p. e a dobre espazo.
 4. Os relatos axustaranse ao tema xenérico: A ría, aperta de sal.
 5. Estableceranse dous premios que estarán suxeitos ás correspondentes retencións fiscais:
  • 1º premio: 1000 euros e unha figura da escultora Cuqui Piñeiro.
  • Accésit de 500 euros.
 6. Os relatos enviaranse ao enderezo de correo electrónico:
  • exeria@ateneoatlantico.gal
  • No asunto do correo figurará o lema Certame Exeria 2023.
  • Ao correo xuntaranse dous documentos: o primeiro, co relato e o título, non levará ningún tipo de identificación. No segundo figurará o título do relato, o nome completo e o número de teléfono móbil do autor ou autora.
  • As persoas participantes recibirán acuse de recibo do seu envío.
 7. O prazo de presentación de orixinais comezará o 1 de marzo e rematará o 10 de maio de 2023.
 8. O xurado estará presidido por unha persoa de recoñecido prestixio no eido cultural e integrado polos dous gañadores do Premio Exeria do ano 2022, unha persoa designada polo Ateneo Atlántico e outra pola Fundación Xoán Piñeiro. Ofrecerase aos patrocinadores a posibilidade de designar unha persoa por cada entidade. O xurado completarase coa secretaria do certame, que contará con voz e non terá voto.
 9. O ditame do xurado darase a coñecer nun acto público, convocado a tal fin, unha semana antes da entrega de premios que terá lugar ao longo do mes de xuño.
  • A resolución do xurado será inapelable.
 10. A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases e o compromiso de participar como xurado no 2024. Vigo, 1 de marzo de 2023.