Xunta directiva do Ateneo Atlántico

Xunta directiva elixida en Asemblea Xeral Extraordinaria do Ateneo Atlántico celebrada o 13 de abril de 2023.

Presidencia: Luisa Abad
presidencia@ateneoatlantico.gal
Vicepresidencia: Anxo Cabada
ateneo@ateneoatlantico.gal
Secretaría: Fernando Fernández
secretaria@ateneoatlantico.gal
Tesourería: Fernando Domínguez Bahamonde
tesoureria@ateneoatlantico.gal
Vogalías
X. Carlos L. Bernárdez
Laura Caveiro
Paula Giráldez
Remedios Copa
Nacho Pérez
Ángeles Sueiro
Xabier Paz
Mª Xosé Porteiro
Puri Silva
Teresa Conde-Pumpido