Vídeo elaborado para a Asemblea Xeral Ordinaria corresondente a 2024 (maio), que presenta os carteis das actividades organizadas polo Ateneo Atlántico entre xaneiro de 2023 e maio de 2024.