Formulario de solicitude de alta no Ateneo Atlántico

Se queres entrar a formar parte do Ateneo Atlántico, cubre todos os datos do formulario e envíanolo.
No menor tempo posible poñerémonos en contacto contigo.
Se tes algunha dúbida previa, podes poñerte en contacto con nós a través do formulario de contacto.

Formato: 4 caracteres (país+control), ex: ES21. Nº de conta (20 caracteres) Ex: 1234 5678 91 2345678912.
Autorizo ao Ateneo Atlántico a vencellar o meu nome como asociado/a ás actividades de publicidade ou espallamento do Ateneo así como a incorporar os meus datos aos grupos de mensaxería interna

En cumprimento da LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal, os datos deste cuestionario serán tratados nos ficheiros do Ateneo Atlántico coa fin de poder prestarlle os servizos da asociación, así como para manterlle informada/o de todas as súas actividades e servizos. Os datos serán tratados de xeito confidencial e non serán cmunicados nin cedidos a terceiros. O asociado sempre ten o dereito de acceso, rectificación, cancelación e/ou oposición dos seus datos, previa acreditación, pola vía que estime oportuna.
Para saber máis sobre a protección de datos, consulta a nosa páxina de política de privacidade.