Club de lectura do Ateneo Atlántico
As rulas de Bakunin
De Antón Ribeiro Coello
Martes 4 de febreiro de 2020

Asistimos 11 persoas.

A repercusión que tivo en nós a novela de Antón Riveiro Coello foi unánime: emocionounos.
 
A emigración, o compromiso político e a parte  afectiva dos personaxes resume os tres puntos  centrais da trama.
 

A evolución da vida do protagonista (libertario autodidacta, preso e
mozo namorado) obríganos, nos saltos que o autor dá no tempo, a
reflexionar sobre a súa madureza. O tono lírico e idealista tradúcese no
propio estilo.

Destacáronse os recursos literarios 
e o léxico tan rico  que, sendo culto, reconócese próximo, e acerca o
texto ao lector sen a penas dificultade.
 

A importancia dos libros que aparecen no argumento  contrasta coa
ignorancia da xente do común, que o protagonista sostén como unha  causa
da miseria social. Consideramos que a historia dos anarquista olvidados
da República, da Guerra e na posguerra é novidosa
e  tratada escasamente na literatura galega.
 

A solidariedade, os ideais máis nobres, as traizóns, a culpa, a
fidelidade, a xustiza como vinganza  e a lealdade   avós-netos
(Estevo/Camilo e Camilo/Lázaro), son os fíos que nos atraparon  ao longo
da lectura.
 

Atopáronse tamén eivas no relato, unhas veces demasiado lóxico na vida
dos protagonistas ( a vida non semella ser así), e outras  pouco
desenvolvidas como a morte do avó Estevo ou o pasado de Ricardo. O 
final dramático de  Lola  tamén pareceu excesivo.
 

A elección desta obra pareceunos un acerto.