Concepción Arenal. Vida, pensamento e acción
Con Celia Pereira Porto e Mª Xosé Porteiro
Venres 6 de marzo, 19.30 horas
Casa Galega da Cultura
O Ateneo Atlántico
quere sumarse á celebración do aniversario do
nacemento, hai douscentos anos, da ilustre pensadora cuxo panteón está nun cemiterio da
nosa cidade.
Concepción Arenal tivo unha longa vida dedicada a mellorar as condicións
de vida das mulleres e as persoas máis necesitadas.
Nesta primeira sesión destacaremos a
súa figura e o seu legado, quedando para outono, e en colaboración co Consello da Cultura Galega, unha nova actividade que
afonde na personalidade de Concepción Arenal.
Celia Pereira Porto
Doutora en Dereito (2000). Premio
Extraordinario de Licenciatura (1994). Investigadora e docente da
Universidade da Coruña até o 2005. Dende esa data exerce como
avogada laboralista. Autora de diversas publicacións sobre a
igualdade de xénero desde unha perspectiva xurídica, así como de
diversos traballos sobre Concepción Arenal e Clara Campoamor. Membro
do Padroado da Fundación Praza Pública, Secretaria da Fundación
Vicente Risco e membro da sección de Pensamento do Consello da
Cultura Galega.
María Xosé Porteiro
Xornalista. Foi a primeira Concelleira
de Igualdade do Concello de Vigo, foi deputada. Nestes momentos é
Vice-valedora do pobo da Xunta de Galicia. María Xosé Porteiro é socia fundadora do Ateneo
Atlántico .