Presentación do libro

CLASE POLÍTICA EN ESPAÑA (1996-2008)
de MODESTO GAYO

Remedios Copa
Xosé Mahou

Mércores 24 de novembro
19 horas, biblioteca da EMAO

 O mércores 24 de
novembro, ás 19 horas, e na biblioteca da EMAO, o Ateneo Atlántico
presenta o libro
Clase y política en España I (1986-2008),
de Modesto Gayo (editorial Siglo XXI España, 2021).

Modesto Gayo é
catedrático de socioloxía na Universidade Diego Portales de Santiago
de Chile.
Ademais de docente, a día de hoxe é investigador
adxunto do Centro de Estudos de Conflito y Cohesión Social
(COES).
As sus áreas de especialización son, entre outras, as
teorías da clase media, a desigualdade cultural, a reprodución
social e o estudo das prácticas da riqueza e das elites.

Neste libro, subtitulado
Estrutura social e clase media na democracia pos-transicional, e
prologado por Alberto Garzón, realiza un profundo estudo sociolóxico
da clase media española e do seu comportamento político.

Ademais de profundar nas
teorías e debates sobre a clase media, Modesto Gayo afonda no seu
comportamento político, as súas actitudes e valores, e a relación
entre o emprego e o voto, tomando para esta última análise o caso
español no período comprendido entre 1986-2008.

Tampouco escapan ao estudo
do autor, a estabilidade do votante e a continuidade do sistema de partidos, a
evolución ideolóxica da clase media e a súa participación e
implicación nas organizacións políticas y sindicais.

Gayo, no seu libro, degrae
os patróns importantes do comportamento político da clase media e
vai máis alá das habituais análises, incorporando diferentes
temáticas que lle permiten extraer conclusións multidimensionais.

En palabras do autor “non
abonda con subliñar diferencias parciais cando un cadro xeral é
empiricamente máis completo e pode matizar en diferentes grados ou
contradicir teses derivadas de investigacións monotemáticas”.