IllasPerfilCabeceira
Solicitude de inscrición para o roteiro Entre esculturas

Xoves 25 de maio de 2023.
Saída ás 19.30 horas desde a praza Xoán Piñeiro (rúa López Mora).

Protección de datos. O enderezo electrónico proporcionado servirá unicamente para as xestións relativas a actividade concreta que se solicita.
En ningún caso será engadido a ningunha base de datos externa nin se cederá a terceiros, e se utilizará única e exclusivamente para os fins relacionados coas comunicacións e o control necesarios.